404 Not Found

404 Not Found


nginx
T派火烧图
404 Not Found

404 Not Found


nginx
佛法寶藏 > 凈宗文集 > 凈土圣賢錄 > 內容

民國王母《凈土圣賢錄》

作者:佚名 發表日期:2019-03-03 16:12:13 來源:佛學在線 人氣:

  王母何太夫人,王孟范居士之母也。年二十,歸王,事姑孝。民國丙辰秋,夫亡,夫人痛不欲生。常州冶開和尚為說法要,由是虔修凈業,求生西方,日有定課,七年如一日。辛酉壬戌兩年,大病瀕危,雖臥疾半載,而凈課益虔。癸亥春,舊恙時作。語孟范曰,欲修凈行,當自斷俗緣始,遂于七月杪,寄居寺中。八月,自知不起,罄其衣飾,命孟范為之變價作佛事。遂延寶一法師,為說三皈,法名顯憶。復延比丘晝夜念佛,王母亦隨念不輟。十一月初九夜,語孟范曰,學佛之人,無所謂死,我若去時,當虔持佛號,毋戚悲以亂我心。汝亦努力精進,蓮池會上相見有期,爾時方為真眷屬也。至二十七日丑初,自合掌持佛名,其家屬及寺中比丘三十余人,同聲助念。歷二時許,聲息漸微。仍說偈曰,累劫種蓮因,今生方成熟。務將諸外緣,斬盡不相續。感彼西方圣,垂手來接引。從此生蓮邦,誓度諸眾生。言訖,含笑而逝。至次日,手足柔軟,頂門猶溫。(近代往生傳)

下一篇:最后一頁
404 Not Found

404 Not Found


nginx