404 Not Found

404 Not Found


nginx
T派火烧图
404 Not Found

404 Not Found


nginx
佛法寶藏 > 凈宗文集 > 凈土圣賢錄 > 內容

民國桑氏女《凈土圣賢錄》

作者:佚名 發表日期:2019-03-03 16:07:14 來源:佛學在線 人氣:

  桑氏女,遼寧遼陽人。父母茹素念佛,信心虔篤,女自幼相隨,信行尤切。于民國二十一年,四月八日,隨其父至附近立山廟進香,居于念佛堂。至十七日,乃知時至,向其父言,阿彌陀佛,許明日子時來接我。便同其父出堂,回家,啟其父請附近有道僧眾,助其念佛。其父從之,果于十八日夜半子時往生,異香滿室,殮時不散。初女與其父言阿彌陀佛來接時,眾人皆聞音樂鳴空。往生后,面色如生,笑容不變,頭頂獨熱。(俞慧郁鈔集)

下一篇:最后一頁
404 Not Found

404 Not Found


nginx